2016-2017

 "העיתון השבועי של בית הספר "מכבים

שנת הלימודים תשע"ז  2016-2017

sep

Oct

Nov

Dec

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Week 1

Week 1 Week 1 Week 1 Week 1 Week 1 Week 1 Week 1 Week 1

Week 2

Week 2 Week 2 Week 2 Week 2 Week 2 Week 2 Week 2 Week 2

Week 3

      Week 3 Week  3 Week 3   Week 3

 

      Week 4 Week 4 Week 4    

Join Our Newsletter