2020-2021

 "העיתון השבועי של בית הספר "מכבים

שנת הלימודים תשע"ז  2020-2021

Oct

Nov

Dec

Jan

Feb

Mar

Apr

May

week1

week1 week1 week1 week1 week1 week1 week1

week2

week2 week2 week2 week2 week2 week2 week2
 

 

week3 week3 week3 week3 week3 week3
 

 

week4

week4 week4 week4 week4 week4

Join Our Newsletter