2018-2019

 "העיתון השבועי של בית הספר "מכבים

שנת הלימודים תשע"ט  2018-2019

Sep

Oct

Nov

Dec

Jan

Feb

Mar

Apr

May

9.16.2018

10.7.2018

11.4.2018

12.2.2018

1.6.2019

Week 1

3.3.2019

Week 1

Week 1

 

10.14.2018

11.18.2018

12.9.2018

1.13.2019

2.10.2019

3.10.2019

Week 2

Week 2

 

10.21.2018

 

12.16.2018

1.21.2019

2.24.2019

Week 3

Week 3

Week 3

 

10.28.2018

 

 

1.27.2019

 

Week 4

Week 4

Week 4

 

Join Our Newsletter