2018-2019

 "העיתון השבועי של בית הספר "מכבים

שנת הלימודים תשע"ט  2018-2019

Sep

Oct

Nov

Dec

Jan

Feb

Mar

Apr

May

9.16.2018

10.7.2018

Week 1

Week 1

Week 1

Week 1

Week 1

Week 1

Week 1

 

10.14.2018

Week 2

Week 2

Week 2

Week 2

Week 2

Week 2

Week 2

 

10.21.2018

Week 3

Week 3

Week 3

Week 3

Week 3

Week 3

Week 3

 

10.28.2018

Week 4

Week 4

Week 4

Week 4

Week 4

Week 4

Week 4

 

Join Our Newsletter