2019-2020

 "העיתון השבועי של בית הספר "מכבים

שנת הלימודים תש"פ  2019-2020

Sep

Oct

Nov

Dec

Jan

Feb

Mar

Apr

May

9.8.2019

10.6.2109

11.2.2019

Week 1

Week 1

Week 1

Week 1

Week 1

Week 1

9.15.2019

10.27.2019

11.10.2019

Week 2

Week 2

Week 2

Week 2

Week 2

Week 2

9.22.2019

 

11.17.2019

Week 3

Week 3

Week 3

Week 3

Week 3

Week 3

 

 

Week 4

Week 4

Week 4

Week 4

Week 4

Week 4

Week 4

 

Join Our Newsletter