2017-2018

 "העיתון השבועי של בית הספר "מכבים

שנת הלימודים תשע"ח  2017-2018

Sep

Oct

Nov

Dec

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Week 1

Week 1 Week 1 Week 1 Week 1 Week 1 Week 1 Week 1 Week 1

Week 2

Week 2 Week 2 Week 2 Week 2 Week 2 Week 2 Week 2 Week 2

 

Week 3   Week 3 Week 3 Week  3   Week 3 Week 3

 

Week 4     Week 4     Week 4 Week 4

 

Join Our Newsletter